Общи условия

  1. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой  в български лева с включен ДДС и не включва разходи по доставка освен ако това не е изрично  указано. В случай че стоката има няколко модификации , на страницата и са посочени  цените за всяка от тях  . ДК СТАЙЛ  ЕООД  си запазва пълното право да променя цените на продуктите  изложени на сайта по всяко време без предупреждение. при допуснати технически грешки при публикуване на сайта  в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена Дк Стайл  ЕООД има право да  откаже изпълнението на поръчката. В този случай отговорността  на Дк Стайл  ЕООД( DK STYLE LTD) се ограничава с това да възстанови платените от потребителя суми, ако има такива.

2.Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

 3. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Всички стоки, предлагани от Доставчика са с гаранция 2 години, считано от датата на доставка, освен ако за съответен продукт не е посочен по-дълъг срок.

   Потребителят се съгласява, че при поръчка на мебели, които не са налични на склад той трябва да заплати аванс в размер на минимум 20 % от стойността на поръчката

  •      При поръчка на налична стока потребителят заплаща пълната й стойност преди доставка .
  •      С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ се заплащат стоки на стойност до 1000 лв. или част от цена на стоки на стойност до 1000 лв.

4.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в четиринадесет дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
(1) Потребителят предварително писмено да информира “ДК СТИЛ” ЕООД, на един от следните имейл адреси: dk.stilart@gmail.com, stilart.sofia@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
(2) Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, лице до адреса на ДК СТИЛ( DK STYLE )– гр. София , жк. Люлин, ул.Антон Кецкаров 11.
(3) Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката , да няма следи от сглобяване или употреба на стоката.
(4) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на DK STYLE, рискът от случайното й погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ДК СТИЛ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

(5) Правото на отказ по чл.4 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително и разопаковани продукти, сглобени продукти и продукти, които са ползвани.

– за доставка на  стоки внесени специално по поръчка  на клиент.

Product added!
The product is already in the wishlist!

Shopping cart

close