Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ДКстайл ЕООД“
 2. Седалище и адрес на управление: София, модерно предградие бл.3
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София, ул Антон Кецкаров 11
 4. Данни за кореспонденция: stilart.sofia@gmail.com, телефон 0888456929
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203667517.

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

1. Общи условия

Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта www.stolche.info и/или извършват регистрация на интернет адрес: www.stolche.infо. Лицата, ползващи горепосочения сайт, се задължават да спазват настоящите общи условия, законите на Република България и Европейския съюз, във връзка с предоставяните на сайта стоки и услуги. Използвайки този сайт под каквато и да е форма, лицата, които го ползват потвърждават, че са прочели, разбрали и са се съгласили да бъдат обвързани от тези общи условия. “ДКстайл” ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.

2. Отговорност

    “ДКстайл” ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. “ДКстайл” ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. “ДКстайл” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта www.stolche.info.

 1. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой  в български лева с включен ДДС и не включва разходи по доставка освен ако това не е изрично  указано. В случай че стоката има няколко модификации , на страницата и са посочени  цените за всяка от тях  . ДК СТАЙЛ  ЕООД  си запазва пълното право да променя цените на продуктите  изложени на сайта по всяко време без предупреждение. При допуснати технически грешки при публикуване на сайта  в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена Дк Стайл  ЕООД има право да  откаже изпълнението на поръчката. В този случай отговорността  на Дк Стайл  ЕООД( DK STYLE LTD) се ограничава с това да възстанови платените от потребителя суми, ако има такива.
 2. На сайта www.stolche.info не се е предлагат за покупка артикули/продукти на нулеви стойности, при наличие на такива автоматично се приема, че предложението е невалидно.
 3. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на  стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 4. ДКстайл ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, ДКстайл ЕООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.
 5.  Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
 6. Всички стоки, предлагани от Доставчика са с гаранция 2 години, считано от датата на доставка, освен ако за съответен продукт не е посочен по-дълъг срок.

   Потребителят се съгласява, че при поръчка на мебели, които не са налични на склад, той трябва да заплати аванс в размер на минимум 20 % от стойността на поръчката

 •      При поръчка на налична стока потребителят заплаща пълната й стойност преди доставка .
 •      С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ се заплащат стоки на стойност до 1000 лв. или част от цена на стоки на стойност до 1000 лв.

2. Всички срокове  за доставка упоменати в сайта се отнасят за  работни дни и се броят от следващ ден след  потвърдена поръчка от наш служител.

3. Електронният магазин приема поръчки  ОНЛАЙН без прекъсване – 24 часа в денонощието. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в сайта, които са с активен бутон „Добави в количката“. При извършване на поръчка потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, услугите, начина за доставка, според предложените възможности на сайта.

4. Към всяка стока от сайта е предоставена информация относно цената на стоката, основните ѝ характеристики и допълнителна информация, подпомагаща извършването на информиран избор от потребителите при покупката. ДК СТАЙЛ не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените пром

5.  Дружеството има право  по всяко време да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Част от информацията публикувана в сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

6. ДК СТАЙЛ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка и/или услуга, извършена във връзка с получената от потребителя информация, а повторно изпращане на стоки се поема от потребителя.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 1. Потребителят на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗПима право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката., като върне поръчаната стока при следните условия:

(1) Потребителят предварително писмено да информира “ДК СТИЛ” ЕООД, на един от следните имейл адреси:  stilart.sofia@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
(2) Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, лице до адреса на ДК СТИЛ( DK STYLE )– гр. София, ул. Антон Кецкаров 11 или до посочен офис на Еконт 
(3) Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката , да няма следи от сглобяване или употреба на стоката.
(4) Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на DK STYLE, рискът от случайното й погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ДК СТИЛ се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

(5) Правото на отказ по чл.4 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително и разопаковани продукти, сглобени продукти и продукти, които са ползвани.

за доставка на  стоки внесени специално по поръчка  на клиент.

Доставка

 1. ДК СТАЙЛ  извършва доставки със собствен транспорт САМО  в град София
 2. Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително потребителя, стига това да не рефлектира на цената и срока на доставка.
 3. Сроковете за доставка на стоките са, както следва:
  1. За доставка на налични стоки срокът на доставка е от 2 (два) до 7 (седем) работни дни;
  2. За доставка на неналични стоки с дълъг срок на доставка, същият се Уточнява след направена поръчка с наш служител.
   Срокът на доставките може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни.
 4. Цената за доставка на поръчаните стоки се заплаща от потребителя и може да бъде в размер от 10,00 лв. до 150 лв. за цялата страна, в зависимост от вида, размера и теглото на стоките, адреса за доставка и броя на артикулите в поръчката. Цената на доставката се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за стоките в нея.
 5. ДК СТАЙЛ  си запазва правото, при изпълнение на определени условия, да предоставя на потребителите отстъпки от цената на доставката.
 6. Дружеството няма задължение за разнасяне на доставените стоки до етаж.  Доставката се извършва до посочения от потребителя адрес- вход на сграда при такава възможност. В услугата Транспорт не се включва пренасянето на стоката от транспортното средство до входната врата на сградата. Получаването на стока се извършва пред отворените врати на превозното средство.
 7.  Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.   При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.

Защита на личните данни

 1.  Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

ДКСтайл ЕООД е предоставило на потребителя информацията по член 13 и член 14 от GDPR, съгласно която се дават необходимите сведения за основанията, начините и процесите по обработка на лични данни на потребителя от ДКСтайл ЕООД.

2. При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.

Product added!
The product is already in the wishlist!

Shopping cart

close